Naast pensioen en verzekeringen, kunnen wij u ook op andere gebieden adviseren. Hierbij kunt u denken aan onderstaande zaken.

Levensverzekeringen

Voor uw oudedagsvoorziening bent u wellicht (voor een deel) aangewezen op uw eigen voorzieningen. Dat kan zijn in de vorm van spaargeld, lijfrente of andere kapitaalvoorziening. Ook het risico van overlijden is één van de vormen van een levensverzekering. Wij kunnen u na een nadere analyse van uw financiële situatie adviseren bij het afdekken van de risico’s bij overlijden of bij het opbouwen van kapitaal voor uw oude dag.

Hypotheken

Als u een eigen huis hebt, weet u dat de hypotheek heel belangrijk is om een huis te kopen. De laatste jaren is er veel discussie omtrent de hypotheek, de aftrek van de hypotheekrente, e.d. Of u een huis gaat kopen of naar uw huidige hypotheek wilt laten kijken, voor beide zaken kunt u bij ons terecht. Als onafhankelijk adviseur zijn wij niet gebonden aan enige bank of verzekeraar. Wij kijken wat voor u op dat moment het meest passende advies is.

Financieel advies

Hoe staat u er financieel voor? Veel particulieren, maar ook ondernemers komen nauwelijks aan deze vraag toe. Toch blijken veel mensen wel behoefte te hebben aan een financieel overzicht. Daarmee wordt inzichtelijk hoe hun financiële positie er op lange termijn voor staat Wanneer kunt u stoppen met werken? Hebt u tegen die tijd voldoende inkomen? Kunt u uw kinderen een schenking doen zonder uzelf tekort te doen? Dit soort vragen kunnen wij met behulp van een financieel overzicht voor u inzichtelijk maken, zodat u goed voorbereid uw beslissingen kunt nemen.