Pensioen

Als werkgever wilt u voor uw medewerkers een pensioenregeling. Daar komt nogal wat bij kijken. Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het in kaart brengen van de wensen voor een pensioenregeling binnen de gestelde kaders van bijvoorbeeld een CAO, maar natuurlijk ook uw eisen en wensen en niet onbelangrijk uw budget. Daarnaast kunnen wij het beheer van uw pensioenregeling uitvoeren, mutaties doorgeven, problemen oplossen en uw medewerkers van advies voorzien.

Adviestraject

In een adviestraject voor een pensioenregeling brengen wij alle eisen en wensen in kaart. Wij onderzoeken in hoeverre u als werkgever gebonden bent aan een CAO en of u verplicht bent deel te nemen aan een bedrijfstakpensioenfonds. Op grond van het eisen- en wensenpakket kunnen wij vervolgens een aantal pensioenoffertes opvragen en de resultaten van de vergelijking leggen wij aan u voor in de vorm van een overzichtelijk adviesrapport. Aan de hand daarvan bespreken wij met u wat voor u de beste keuze is.

Beheer pensioenregeling

Afhankelijk van de grootte van uw onderneming wilt u de mutaties voor de pensioenregeling misschien zelf doen. Uiteraard kan dat, maar wij kunnen u dit werk ook uit handen nemen. Daarover kunnen wij met elkaar heldere afspraken maken. Ook voorlichtingsbijeenkomsten voor uw medewerkers, een inloopspreekuur (bij u op kantoor) of individueel advies behoren tot de mogelijkheden van onze dienstverlening.

Pensioen van de ondernemer

Ook u als ondernemer (directeur / eigenaar van een bv of een zelfstandige (zzp-er) kunnen wij adviseren over uw pensioen of oudedagsvoorziening.