Voor accountants

Veel accountants en administratiekantoren krijgen van ondernemers vragen over pensioenen. Dit strekt zich uit van collectieve pensioenen tot individuele pensioenen. Ook vragen van medewerkers i.v.m. echtscheiding, waardeoverdracht e.d. kunnen hierbij een rol spelen.

Voor accountants en administratiekantoren kunnen wij ondersteunende diensten verrichten, zoals het opstellen van pensioenbrieven en het maken van actuariële berekeningen.

Voor ondernemers speelt steeds vaker de vraag in hoeverre dividenduitkeringen mogelijk zijn, omdat deze op gespannen voet staan met de pensioenvoorziening in eigen beheer. Hierbij kunnen wij u van advies zijn.

Contact
PVBO / FinFlux
Hoofdstraat 43
5481 AA Schijndel
073 - 7003 555 / 073 - 549 6506