Overige diensten

Naast pensioen en verzekeringen, kunnen wij u ook op andere gebieden adviseren. Hierbij kunt u denken aan de volgende zaken.

Levensverzekeringen
Voor uw oudedagsvoorziening bent u wellicht (voor een deel) aangewezen op uw eigen voorzieningen. Dat kan zijn in de vorm van spaargeld, lijfrente of andere kapitaalsvoorzieningen. Ook het risico van overlijden is één van de vormen van een levensverzekering. Wij kunnen u met een nadere analyse van uw financiële situatie adviseren bij het afdekken van de risico's bij overlijden of het opbouwen van kapitaal voor uw oudedag.

Hypotheken
Als u een eigen huis hebt, weet u dat de hypotheek een heel belangrijk hulpmiddel is om een huis te kopen. De laatste jaren is er veel discussie omtrent de hypotheek, de aftrekbaarheid van de hypotheekrente e.d. Of u nu een huis gaat kopen of eens goed naar uw huidige hypotheek wilt laten kijken, voor beide zaken kunt u bij ons terecht. Als onafhankelijk adviseur zijn wij niet gebonden aan enige bank of verzekeraar. Wij kijken wat voor u op dit moment het meest passende advies is.

Financiële Planning
Hoe staat u er financieel voor? Veel particulieren, maar ook ondernemers komen amper aan deze vraag toe. Toch blijken veel mensen wel behoefte te hebben aan een financieel overzicht, waarmee inzichtelijk wordt hoe ze er op lange termijn voor staan. Wanneer kunt u stoppen met werken, hebt u tegen die tijd voldoende inkomen, kunt u uw kinderen een schenking doen zonder uzelf tekort te doen? Dit soort vragen kunnen we met behulp van een financiële planning prima voor u inzichtelijk maken, zodat u goed beslagen uw beslissingen kunt nemen.

Contact
PVBO / FinFlux
Hoofdstraat 43
5481 AA Schijndel
073 - 7003 555 / 073 - 549 6506